اگرچه در ماههای اولیه ایام کرونا بسیاری از مردم به دلیل وجود ویروس کرونا ترجیح میدادندکه فرش‌های خود را به قالیشویی نسپارند.

ولی با گذشت زمان و ادامه یافتن این شرایط شستشو فرش ها برای حفظ پاکیزگی محیط خانه،نیاز به قالیشویی را دو چندان کرده است.

شرایط قالیشویی در ایام کرونا

افراد باید در نظر داشته باشند که فرش‌ها را برای شست و شو به یک قالیشویی مطمئن بسپارند.

بنابراین قبل از اینکه فرش را برای شست و شو به قالی‌شویی تحویل دهید، بهتر است درباره قالیشویی مورد نظر اطمینان پیدا کنید.

قالیشویی جردن با تلاش حد اکثری برای جلب ر ضایت مشتریان خود در ایام کرونا می کوشد.

و با توجه به سابقه  و تجربه  قبلی قالی‌شویی تصمیم بگیرید.

مطمئن شوید که  در شرایط کرونا قالی‌شویی چه تمهیداتی را برای رعایت پروتکل ها ارائه می‌دهد .

رعایت پروتکل بهداشتی

قطعا یکی از نشانه‌های رعایت این پروتکل‌ها در شرایط کنونی، خدمات با کیفیت قبلی قالی‌شویی و سابقه آن است.

 کرونا  ویروس  فقط با مواد تمیزکننده و ضد عفونی کننده مناسب از بین می‌رود.

ممکن است  که این ویروس با شست و شوی نامناسب بر روی فرش‌های شما باقی بماند.

بهترین کار اینست که   فرش خود را به یک قالی‌شویی مطمئن بسپارید.

قالی‌شویی مطمئن  استفاده از مواد شوینده مناسب که به بافت فرش آسیب  نرساند را در دستور کار دارد.

همچنین با استریل کردن فرش  در این ایام به مشتریانش خدمت می کند.

 کارکنان قالی‌شویی باید در زمان مراجعه تمام پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند. 

تمیز بودن خودروی حامل فرش در همه مراحل جابجایی یکی از نکات مهم است.

 رعایت پروتکل بهداشتی  در دستور کار قالیشویی می باشد.

 

در ایام کرونا باید فرش با رعایت تمام شیوه نامه های بهداشتی به قالی‌شویی برود.

همچنین عاری از هر آلودگی به منازل مشتریان باز گردد.

بیشتر بخوانیم خدمات شرکت های قالی شویی 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

برای دیدن نرخ رسمی قالیشویی در سایت اتحادیه اینجا کلیک کنید.