You are currently viewing مفهوم نقوش فرش عشایر

مفهوم نقوش فرش عشایر

قالی عشایر

نماد ها و نقوش فرش های عشایری هر کدام معنای خاصی را در بردارند. مفهوم نقوش فرش عشایر بسیار جذاب است.

در این مقاله از قالیشویی مجاز جردن شما را به خواندن ادامه مطلب دعوت می کنیم.

با ترجمه درست این نمادها بسیاری از واقعیت دوران گذشته آشکار می شود.

از نظر پژوهشگران فرش زندگی عشایری تغییر زیادی نداشته و نماد ها تغییر زیادی نداشتند.

به نظر کارشناسان و پژوهشگران فرش‌ های عشایری ، نقوش به کار رفته در دستبافته‌های تاریخی،نشان دهنده دفع نیرو و انرژی اهریمنی و یا جذب کننده خیر و برکت هستند.

رازگشایی نمادهای اساطیری در دستبافته‌های ایرانی

لوزی 

این طرح در فرش های عشایری بسیار تکراری است.

گذشتگان اعتقاد قلبی داشتندکه این نقش برای دفع چشم زخم کمک کننده است.

نماد لوزی یا لوزی تو در تو است که این نماد گاهی با چند نگاره دیگر ترکیب می شود تا قدرت بیشتری پیدا کند.

یک قالیشویی، یک دنیا خدمات

 قالیشویی جردن ارائه دهنده کلیه خدمات قالیشویی، خدمات ترمیم و احیای انواع فرش و خدمات تخصصی مبل شویی در سراسر تهران.

 

مثلث

در باور عشایر مثلث نشانه اهریمن است.

این نقش را در کنار نقوش و حاشیه فرش می بافتند تا جلوی نیروی اهریمنی را به مکانی که فرش پهن است بگیرند.

 نقوش مثلث ممتد همچنان در بسیاری از فرش‌های عشایری و روستایی است.

کله قوچ

نماد کله قوچ نماد بزرگی و جایگاه والا می باشد.

ترکمن ها نقش کله قوچ را روی چادر خان ایل می بافتند.

کله قوچ که دور آن نقش لوزی بافته می شود برای رفع چشم زخم خان یا فرد دارای قدرت است.

خرچنگ

در باور گذشتگان نقش خرچنگ دورکننده شر و بدی است.

خرچنگ یکی از صور فلکی می باشد و برای رفع بلا و مصیبت می باشد.

در گذشته نیاکان به صور فلکی اعتقاد زیادی داشتند.

 

شیر

پرقدرت‌ترین نیروی زمینی شیر است.

فرش دارای نقش شیر را به افراد پر قدرت هدیه میدادند.

این نماد برای جذب نیروهای مثبت بافته می شود.

ادامه دارد…….

 

 

………………………………………………………………………………………………………..

برای دیدن نرخ رسمی قالیشویی در سایت اتحادیه اینجا کلیک کنید.