قالیشویی مطمئن را چگونه شناسایی کنیم؟

قالیشویی مطمئن را چگونه شناسایی کنیم؟ قالیشویی مطمئن را چگونه شناسایی کنیم؟ این سوالیست که بسیاری از مشتریان از ما می پرسند. همه می دانیم که کیفیت خدمات مراکز قالی…

ادامه خواندنقالیشویی مطمئن را چگونه شناسایی کنیم؟

پاک کردن لکه آبمیوه از روی فرش

  هنگامی که فرزندان خانواده کوچک هستند معمولا لکه هایی از قبیل لکه آبمیوه بر روی فرش یک مشکل شایع است. ولی با این حال همیشه سپردن فرش به قالیشویی…

ادامه خواندنپاک کردن لکه آبمیوه از روی فرش