17ژانویه/23

پاک کردن لکه جوهر از روی فرش

ممکن است بر اثر حوادث گوناگون لکه های مختلفی روی فرش ایجاد شود. بعد از به وجود آمدن لکه مهم ترین کار این است که سریع اقدام کنید چون اگر لکه قدیمی

ادامه مطلب...
25آگوست/20

پاک کردن لکه خون از روی فرش

لکه خون خون یکی از ماندگارترین انواع لکه ها است .پاک کردن لکه خون از روی فرش آسان نیست،برای این منظور باید سریع اقدام کرد. خون تازه خیلی راحت تر پاک می شود.

ادامه مطلب...