You are currently viewing قالی ترکمن

قالی ترکمن

قالی ترکمن

طرح قالی ترکمن از طرح و نقوش اصیلی است که در طول قرن های متمادی به جا مانده است.قالیبافی حرفه زنان و دختران ترکمنی است.

قالیبافی ترکمن ها یکی از قطب های بافندگی ایران به حساب می آید.

زنان ترکمن این هنر را از نسل های پیشین به ارث میبرند.

هنر قالیبافی هنری ارجمند و مهم است.

این هنر کمک به اقتصاد خانواده نیز می کند.

یک قالیشویی، یک دنیا خدمات قالیشویی جردن ارائه دهنده کلیه خدمات قالیشویی، خدمات ترمیم و احیای انواع فرش و خدمات تخصصی مبل شویی در سراسر تهران.

خصوصیت قالی ترکمن

برای مواد اولیه در فرش های قدیمی فقط از پشم استفاده می کردند.

امروزه از نخ پنبه ای برای تارو پود نیز استفاده می شود.

معمولاترکمن ها دارهای قالی را در ارتفاع کم نصب می کنند.

امروزه دارهای قالی درحالت افقی نیز دیده می شود.

رنگ سرخ و ترکیبات آن در قالی ترکمن زیاد استفاده می شود.

 

"طرح

 

طرح ها و نقشه ها

نقش های جانوری و گیاهی در این نوع قالی زیاد استفاده می شود.

بعضی از نقوش برگرفته از آداب و اعتقادات و رسوم گذشته است.

گل ترکمن در نقشه این گونه قالی زیاد تکرار می شود که همان ترنج است.

گل ها هشت ضلعی هستند و در درون گل های هشت ضلعی ،هشت ضلعی دیگری یا شکل هایی با اضلاع موج دار قرار می گیرد.

مجموعه گل به صورت یک نقش پیچیده اسرار آمیز دیده می شود.

بعضی از گل‌ها مشخصه طایفه خاصی از ترکمن است .

این گل ها به نام همان طایفه خاص نیز نامیده می شود.

…………………………………………………………………………………………

برای دیدن نرخ رسمی قالیشویی در سایت اتحادیه اینجا کلیک کنید.